Главная Повреждения стопы КУТ BOHLER: ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ ТА ДОСТОВІРНІСТЬ ПРИ ВИБОРІ МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ СВІЖИХ ПЕРЕЛОМІВ П’ЯТКОВОЇ КІСТКИ

КУТ BOHLER: ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ ТА ДОСТОВІРНІСТЬ ПРИ ВИБОРІ МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ СВІЖИХ ПЕРЕЛОМІВ П’ЯТКОВОЇ КІСТКИ

Актуальність теми. Переваги консервативного чи оперативного методів лікування, не дивлячись на удосконалення оперативних методик та появу нових металофіксаторів, продовжують бути темою наукової та практичної дискусії, як серед практикуючих лікарів так і науковців. З цією метою пропонується використовувати різні скіалогічні та рентгенологічні показники для визначення показів до оперативного чи консервативного методів лікування та прогнозування результатів їх використання. Традиційно найбільш популярним лишається такий скіалогічний показник, як кут Bohler. Цей показник часто застосовують при оцінці ступеня зміщення задньої суглобової фасетки у випадках свіжих ушкоджень, орієнтуючи по ньому метод лікування - консервативний чи оперативний. Однак, як в літературі так і серед практикуючих лікарів не існує єдиної думки щодо його діагностичного та прогностичного значення.8

Мета роботи: перевірити чи дійсно і чи завжди значення кута Bohler відповідають реальній тяжкості пошкодження п’яткової кістки?

Нами було проаналізовано рентгенограми 43 стоп у 36 пацієнтів із свіжими переломами п’яткової кістки. Були вивчені значення кута Bohler при свіжих переломах та динаміка його відновлення в результаті оперативного лікування.

Результати оперативних ревізій показали, що у випадках внутрішньосуглобових переломів п’яткової кістки має місце поперечний перелом, лінія якого проходить в основному через нейтральний трикутник. Це обумовлює наявність двох основних груп переломів п’яткової кістки: без зміщення по лінії поперечного перелому п’яткової кістки та із зміщенням. Зміщення фрагментів п’яткової кістки по лінії поперечного перелому в усіх випадках супроводжувалось зменшенням кута Bohler. Переломи п’яткової кістки без зміщення по лінії поперечного перелому (12 випадків) ділились на дві основні групи в залежності від характеру зміщення латерального фрагмента: із компресією його донизу, або ротацією допереду. Ці переломи можуть не давати суттєвої зміни кута Bohler, в деяких випадках на попередніх етапах лікування це було розцінено навіть як відсутність перелому. Всі розглянуті випадки без зміщення по лінії поперечного перелому підтверджені КТ, за класифікацією Sanders 11 з них відносяться до II типу ушкодження задньої суглобової площадки, один - до III типу.

Оцінка скіалогічної картини при II типі переломів п’яткової кістки за

Sanders в аспекті вимірювання кута Bohler може бути непростою задачею. Зміщення тільки латерального суглобового фрагмента не дасть зміни значень кута Bohler, оскільки контур медіального суглобового фрагмента лишається незміщеним. Зміну кута Bohler можна очікувати при наявності зміщення по лінії поперечного перелому на рівні нейтрального трикутника.

Через виявлену розбіжність між даними літератури та результатами наших досліджень щодо діагностичної цінності кута Bohler нами було проведене натурне дослідження на мацерованих препаратах п’яткової кістки з моделюванням переломів типу II за Sanders (язикоподібного та центральнодепресійного за Essex-Lopresti) із зміщенням латерального суглобового фрагменту та зміщенням через поперечний перелом ПК. Результати натурного моделювання повністю підтвердили результати проведеного клініко-рентгенологічного аналізу.

Висновки. Таким чином, значення кута Bohler не є достовірною діагностичною ознакою зміщення фрагментів п’яткової кістки, у 12 випадках (28%) його значення не відрізнялись від норми, представленої в літературі. Означені випадки були представлені найпоширенішим варіантом ушкодження задньої суглобової площадки - типом II та III за Sanders. Представлені результати переконують у тому, що інтерпретація кута Bohler можлива лише з урахуванням повноцінної рентгенологічної картини та даних КТ.

Нанинець В.Я., Пятковський В.М.

 

Информация на данном сайте не является руководством к самолечению!
Консультация с лечащим врачом - обязательна!