Главная Тезисы Повреждения и заболевания стопы АРТРОДЕЗ 1-ГО ЗАПЛЕСНО-ПЛЕСНОВОГО СУГЛОБА ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ HALLUX VALGUS

АРТРОДЕЗ 1-ГО ЗАПЛЕСНО-ПЛЕСНОВОГО СУГЛОБА ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ HALLUX VALGUS

Одним з компонентів hallux valgus є варусне відхилення 1-ї плеснової кістки (1 ПК) медіально, яке Truslow W. у 1925 р. назвав metatarsus primus varus (MPV). Ряд авторів небезпідставно вважають, що варусне відхилення 1 ПК визначає величину кута hallux valgus - плеснофалангового кута (ПФК). Для корекції MPV застосовують дистальні та проксимальні остеотомії 1 ПК; більш обмежене застосування має корегувальний артродез 1-го заплесно- плеснового суглоба (13ПС), хоча з біомеханічних позицій він здатен забезпечити корекцію не тільки приведення, але також і ротації 1 ПК. Потенційні можливості артродезу 1 ЗПС відносно корекції положення 1 ПК при хірургічному лікуванні hallux valgus, на наш погляд, не отримали належної оцінки в літературі, а власний досвід застосування цієї операції протягом останніх 15 років дозволяє представити науковий аналіз широкому загалу спеціалістів.

Мета роботи - аналіз результатів застосування артродезу 1 ЗПС при хірургічному лікуванні hallux valgus, висвітлення особливостей хірургічної техніки, обговорення показань.

Матеріал та методи. Матеріалом для роботи стали результати обстеження та хірургічного лікування 94 пацієнтів з hallux valgus (141 стопа), які були оперовані в клініці ДУ “ІТО НАМИ України” за період 2000 - 2014 pp. Використання даних з історій хвороби було проведено з урахуванням вимог комітету з біоетики ДУ “ІТО НАМИ України”. Вік пацієнтів становив 43,5 ± 7,8 років (від 22 до 64), жінок було 90, чоловіків - 4. Досліджували плесно фаланговий кут (ПФК), 1-й між плесновий кут (1МПК), рівень больового синдрому (ВАШ), функцію стопи (AOFAS), суб’єктивну оцінку за власним опитувальником. Динаміку змін ПФК та 1МПК оцінили через З місяці після операції у всіх пацієнтів, віддалені результати в строки 12-49 місяців (28,5 ± 2,9 місяці) оцінені у 17 пацієнтів (26 стоп) за всіма дослідженими критеріями.

Результати. Динаміка змін через 3 місяці після операції становила для ПФК 24,2° (р = 0,003), для 1МПК 9° (р = 0,012). Віддалені результати характеризувались покращенням значень ПФК з 43,5° до 14,8° (р < 0,001), 1МПК з 17° до 9° (р < 0,001), суб’єктивної оцінки з 7 до 1,2 балів (р < 0,001), функції стопи з 65,1 до 90 балів (р < 0,001). Незрощення відмічене у 4 випадках (2,1 %).

Заключення. Артродез 13ПС є ефективною операцією при хірургічному лікуванні hallux valgus, виступає складовою частиною реконструкції першого променя стопи та забезпечує сприятливі анатомо- функціональні результати, які характеризуються стабільним рівнем корекції ПФК та 1МПК, достовірним покращенням функції стопи та зменшенням болю. Артродез 13ПС забезпечує корекцію приведення 1ПК, що

відображається зменшенням значень першого міжплеснового кута в середньому до 9°, що практично відповідає нормі.

Руденко Р.І., Турчин О.А., Лазаренко Г.М., Лябах А.П.

 

Информация на данном сайте не является руководством к самолечению!
Консультация с лечащим врачом - обязательна!