Главная Тезисы Повреждения и заболевания стопы СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕКОНСТРУКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ НА СТОПІ ТА ГОМІЛКОВОСТОПНОМУ СУГЛОБІ

СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕКОНСТРУКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ НА СТОПІ ТА ГОМІЛКОВОСТОПНОМУ СУГЛОБІ

Вступ. Одним з важливих кроків при оцінюванні функціональних результатів лікування хворих з ураженнями надп’ятково-гомілкового суглоба (НГС), як і будь-якої іншої патології, є адекватний вибір вже існуючої системи чи шкали оцінювання, або розробка власної системи оцінювання. Застосування працюючих, статистично обґрунтованих та визнаних у світі систем та шкал оцінки лікування дозволяє адекватно оцінювати результати власних досліджень, порівнюючи їх з відповідними результатами колег. І Іри цьому знання специфічних аспектів оцінювання, переваг та недолі кін окремих методик оцінювання, дозволяє визначитися з найбільш коректною системою оцінки при проведенні певної науково-дослідницької роботи. Нами вивчено сучасні поширені системи та шкали, що застосовуються з метою оцінки функціонального стану надп’ятково-гомілкового суглоба та стопи. Серед них найбільшу популярність у світі мають шкала AOFAS, шкала FAOS та шкала FAAM.

Мета дослідження. Метою дослідження було встановити найбільш валідні інструменти для оцінки функціонального стану НГС та стопи у різні строки після травми або реконструктивно-відновного хірургічного лікування, визначити можливості, переваги та недоліки даних шкал у наближені та віддалені періоди після лікування.

Матеріал дослідження: Валідність шкал оцінювання функціонального стану НГС: AOFAS, FAOS та FAAM.

Результати та їх обговорення. Шкала AOFAS (American Orthopedic Foot and Ankle Society). Оцінка за шкалою AOFAS не вимагає никористпння складного обладнання, такого як стабіломстрічиа платформа або системи вимірювання біомеханічної функції стопи, і не настільки складна, що її використання практичними лікарями було б обмежено. Дана система може бути застосовна для різних клінічних ситуацій, зокрема для оцінки паціснтіи після артродезування, артропластики, остеосинтезу, ендопротезуванпя та операцій на зв'язковому апараті, однак призначена вона насамперед для оцінки короткострокових результатів (до 1-2 років). НГС і задній відділ стопи функціонують як єдиний комплекс. Наприклад, супінація стопи поєднується з ротацією у підтаранному суглобі, таранно-човноподібному, п'ятково-кубоподібному та гомілковостопному суглобах. Тому шкала AOFAS має 4 блока оцінювання: перший блок оцінює в цілому задній відділ стопи і НГС, другий блок - оцінка середнього відділу стопи, третій блок призначений для оцінки плеснефалангового та міжфалангового суглобів першого пальця стопи, четвертий блок оцінює функціональний стан 2-5 плеснефалангових та міжфалангових суглобів стопи.

Шкала FAOS (Foot and Ankle Outcome Score). Foot and Ankle Outcome

Score (FAOS) (Institute of Sport Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark), є похідним від широко вживаного та валідизованого опитувальника KOOS для оцінки якості життя пацієнтів із захворюваннями колінного суглоба.

Опитувальник FAOS був валідизований, як інструмент для оцінки якості життя в популяції пацієнтів після анатомічної реконструкції зв'язкового апарату НГС. Цей опитувальник дозволяє, крім функціональних обмежень, оцінювати інтенсивність болю та інших симптомів, а також пов’язану з травмою та лікуванням якість життя.

Даний інструмент дозволяє з високим ступенем валідності оцінювати як короткострокові так і довгострокові результати лікування в зоні НГС.

Шкала FAAM (Foot and Ankle Ability Measure). Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) - інструмент розроблений та валідизований в 2005 році за всіма правилами теорії тестування для оцінки обмежень функціональної активності пацієнтів із наслідками ураженнь стопи і НГС. Даний інструмент є валідним, надійним і чутливим в популяції пацієнтів, які отримують фізіотерапію після консервативного або хірургічного лікування широкого спектру захворювань та пошкоджень стопи і НГС. Опитувальник складається з двох частин: 21 питання оцінює повсякденну активність (ADL, Activities of Daily Living) і 8 питань оцінюють спортивну активність (Sports subscale).

Перевагою є його здатність з високою якістю оцінювати довгострокові результати лікування НГС суглоба, а саме понад 2-3 роки.

Висновок. Проведене дослідження показало, що, незважаючи на деяку перевантаженість, зручністю та перевагою опитувальника FAOS є його здатність окремо отримувати оцінки інтенсивності болю, інших симптомів, обмежень повсякденної, а також спортивної активності і оцінювати якість життя пацієнтів. При цьому дана система дозволяє з високим ступенем валідності оцінювати функціональний стан НГС та стопи, як у наближеному так і у віддаленому періодах спостереження.

Деякі клініко-метричні характеристики НГС та стопи відносно гірше оцінюються у шкали AOFAS, однак вона може надійно і адекватно відображати функціональний стан і його динаміку у пацієнтів з ураженнями НГС та іх наслідками у термінах відновного періоду до 1-2 років.

Спектр специфічних питань і наявність спортивних шкал роблять FAOS і FAAM більш чутливим до змін функціонального стану пацієнтів, переважно в пізні періоди реабілітації (понад 2 роки).

Всі аналізовані інструменти можуть адекватно оцінювати наближені та середньострокові результати, а опитувальники FAOS і FAAM - віддалені результати лікування хворих з ураженнями та наслідками уражень НГС і стопи, а також функціональні обмеження і якість життя пацієнтів протягом тривалого відновного періоду. Вибір опитувальника визначається у великій мірі дизайном і метою дослідження.

Омельченко Т.М., Бур’янов О.А., Лябах А.П., Хомич С.В.

 

Информация на данном сайте не является руководством к самолечению!
Консультация с лечащим врачом - обязательна!