Главная Тезисы Спортивная травматология Гістопатологічні зміни та залежності клінічних даних та морфологічних показників стану сухожильних аутотрансплантатів передніх хрестоподібних зв'язок у хворих з рецидивом нестабільності колінного суглоба

Гістопатологічні зміни та залежності клінічних даних та морфологічних показників стану сухожильних аутотрансплантатів передніх хрестоподібних зв'язок у хворих з рецидивом нестабільності колінного суглоба

Мета роботи: на основі вивчення гістологічних змін і визначення параметрів низки напівкількісних морфологічних показників, що характеризують стан сухожильних аутотрансплантатів передньої хрестоподібної зв'язки (АТПХЗ), встановити залежності між патологічними змінами, що зумовлюють морфофункціональну недостатність аутотрансплантатів при рецидивах передньо-медіальної нестабільності колінного суглоба.

Матеріал і методи. Матеріалом дослідження послужили 30 резектатів сухожильних трансплантатів, одержаних з власної зв'язки надколінка (10 випадків) та напівсухожильного й ніжного м'язів стегна (20 випадків). Після гістологічного дослідження аутотрансплантатів визначали параметри низки градаційних морфологічних показників, що різнобічно характеризують стан основних процесів у тканинах АТПХЗ, частоту їх зустрічальності окремо для феморального й тібіального відділів трансплантата. Проводили кореляційний аналіз непараметричних даних з обчисленням коефіцієнта асоціації ra (його величини, знака й вірогідності) між окремими морфологічними показниками, а також – з клінічними показником "давність трансплантації АТПХЗ".

Результати. АТПХЗ характеризувалися неоднорідністю гістологічної будови. У більшості випадків попередня незмінена сухожильна тканина в товщі трансплантата не визначалася, бо була в більшому або меншому ступені заміщена фіброзною тканиною, що структурно відрізнялася від типової тканини сухожилка. В окремих випадках у глибині трансплантата містилася некротизована щільна тканина сухожилка. У тканині трансплантатів переважала більш-менш гіперцеллюлярна сполучна тканина з доволі однорідною колагено-волокнистою міжклітинною речовиною, причому пучки волокон не вирізнялися такою товщиною й високою щільністю, як пучки сухожилка.

Незріла фіброзна тканина аутотрансплантата містила, в основному, фібробласти та фіброцити, часто - з хаотичною орієнтацією ядер, зрідка траплялися клітини, що за виглядом відповідали хондроцитам. В окремих випадках у незрілій фіброзній тканині, що оточує та заміщує некротизовану тканину сухожилка, визначалися ділянки дистрофічних змін, зокрема мукоїдного набряку, гіалінозу та міксоматозу, а також – досить часто – дрібних інтерстиційних фібронекрозів різних розмірів. Іншим різновидом фіброзної тканини, що зустрічався при гістологічному дослідженні трансплантата, була ангіофіброзна тканина: вона являла собою масиви колагено-волокнистої тканини, що дозріває, з великою кількістю дрібних судин артеріального типу. Розростання ангіофіброзної тканини зустрічалися в багатьох місцях, поряд з незрілою фіброзною тканиною, і часто прилягали до щільної тканини сухожилка.

Висновки. АТПХЗ до моменту настання рецидиву передньо-медіальної нестабільності колінного суглоба включає декілька різновидів сполучної тканини: щільну оформлену тканину сухожилля – частково некротизовану, незрілу й зрілу фіброзну тканину, що наближається за структурою до тканини нормальної хрестоподібної зв'язки, грануляційну та ангіофіброзну тканину, острівці хрящової й кісткової тканин. В АТПХЗ виявлені дистрофічні, ішемічно-некротичні, продуктивно-запальні зміни низької активності, що в сукупності, ймовірно, становлять субстрат недостатності трансплантата. Кореляційні залежності морфологічних показників стану АТПХЗ і клінічного показника "давність  аутотранплантації" перебувають в діапазоні слабких, або дуже слабких значень коефіцієнта асоціації - при оцінці як феморального, так і тібіального локусів трансплантата (значення ra не вірогідні за наявного числа спостережень).

Григоровський В.В., Страфун С.С., Богдан С.В.
ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України", м. Київ, Україна

 

Информация на данном сайте не является руководством к самолечению!
Консультация с лечащим врачом - обязательна!