Главная Тезисы Реабилитация и санаторно-курортное лечение Перспективи розвитку системи медико-соціальної реабілітації інвалідів внаслідок травм та хвороб кістково-м’язової системи в Україні

Перспективи розвитку системи медико-соціальної реабілітації інвалідів внаслідок травм та хвороб кістково-м’язової системи в Україні

Реабілітаційний потенціал інвалідів, як внаслідок травм, так і внаслідок хвороб кістково-м’язової системи (КМС), у багатьох випадках є досить високим, але використовується недостатньо, про що свідчать високі показники інвалідності. Тому медична реабілітація цього контингенту інвалідів є важливою і актуальною проблемою, спільною для лікарів-реабілітологів медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) і фахівців лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) України, куди інваліди  направляються згідно з індивідуальними програмами реабілітації (ІПР) для відновного та реконструктивного лікування.

Нагальною на сучасному етапі розвитку є переорієнтація медико-соціальної служби України на реабілітаційну основу, із побудовою стрункої системи медичної реабілітації інвалідів і хворих. Інфраструктура системи медико-соціальної реабілітації інвалідів внаслідок травм і хвороб КМС може бути представлена наступними ланками: реабілітаційно-експертна (медико-соціальні експертні комісії), реабілітаційно-лікувальна (центри медичної реабілітації, реабілітаційні відділення у лікарнях та поліклініках), реабілітаційно-оздоровча (санаторії і профілакторії регіонального та відомчого підпорядкування, відділення промислової реабілітації та цехи здоров’я на підприємствах, центри здоров’я, лікувально-фізкультурні диспансери тощо), реабілітаційно-протезна (заводи, майстерні, кооперативні підприємства протезно-ортопедичних виробів).

Необхідно чітко визначати реабілітаційний потенціал та прогноз, при сприятливому клінічному і трудовому прогнозі повноцінно використовувати методики лікування хворих з наслідками травм за подовженим лікарняним листком, здійснювати розробку типових програм і стандартів реабілітації для ортопедо-травматологічних хворих, передбачити структуру, форми, методи здійснення, порядок взаємодії між всіма ланками реабілітаційного процесу, маршрути медичної реабілітації інвалідів, мережу закладів, класифікатор послуг, згідно з яким мають проводитись фінансові та економічні розрахунки видатків державного бюджету, порядку виплати і розмірів грошових компенсацій на послуги з реконструктивної хірургії та ендопротезування, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, визначити перелік безкоштовних гарантованих медичних послуг для інвалідів; здійснити облік, ліцензування та сертифікацію існуючих реабілітаційних центрів, створити регіональні центри медичної реабілітації інвалідів; при виписці зі стаціонару і необхідності направлення на МСЕК передбачити консультації провідних фахівців з видачею мотивованого заключення; впровадити в ЛПЗ систему обліку, диспансеризації і реабілітації інвалідів. Доцільно, щоб проект ІПР та реабілітаційно-експертний прогноз здійснювались в лікувальній установі за участю лікаря-куратора, а на МСЕК за участю психолога складалась ІПР і контролювалася її реалізація.

Комплексне вирішення вищезазначених проблем сприятиме переходу системи медико-соціальної реабілітації на принципово новий рівень, що, в свою чергу, забезпечить досягнення і збереження максимальної незалежності інвалідів, їх повноцінної інтеграції до усіх аспектів життя і дасть можливість досягти відчутного соціального ефекту.

Аннотация. Изложены перспективы и пути развития системы медико-социальной реабилитации инвалидов вследствие травм и болезней костно-мышечной системы в Украине. Summary. Provide an outlook and way of development of the system of medical and social rehabilitation after injuries and diseases of the musculoskeletal system in Ukraine pet out.

Шевчук В.І., Яворовенко О.Б.
Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (Вінниця, Україна)

 

Информация на данном сайте не является руководством к самолечению!
Консультация с лечащим врачом - обязательна!