Главная Тезисы Реабилитация и санаторно-курортное лечение Можливості кінезотерапії хворих з нестабільністю шийного відділу хребта

Можливості кінезотерапії хворих з нестабільністю шийного відділу хребта

Мета дослідження: підвищити ефективність відновлювального лікування хворих з нестабільністю шийного відділу хребта. Матеріал та методи дослідження: Дослідження проведено у 163 пацієнтів з нестабільністю шийного відділу хребта І – ІІ ступеня (дітей – 48, дорослих – 120). Дегенеративно- дистрофічні зміни хребців мали місце у 65,1 % хворих, недиференційована дисплазія сполучної тканини – у 30,0 %. Головними проявами у дітей були цервікалгія, вегетативні розлади та порушення рухливості шийного відділу хребта, у дорослих - порушення рухливості шийного відділу хребта та різні варіанти синдрому хребетних артерій.

Було проведено клінічне, ортопедичне та неврологічне дослідження,  ункціональна спондилографія, ультразвукова допплерографія, , визначено рівень больового синдрому за ВАШ та показники якості життя (опитувальник SF-36). В залежності від виду кінезотерапії пацієнти були поділені на дві групи. Хворі 1 групи (24 дитина, 40 дорослих) отримали традиційний лікувально-реабілітаційний комплекс (ЛРК №1): партерна гімнастика, масаж, електроміостимуляція. У 24 дітей 2 групи в ЛРК №2 замість партерної гімнастики використовували комбіновану кінезотерапію за методикою Євмінова (в тому числі з використанням петлі Гліссона. 3 групу склали 40 дорослих, які отримали ЛРК №3: партерна гімнастика + тренажерна гімнастика, масаж, електроміостимуляція.

У 40 дорослих було застосовано ЛРК №4, який був тотожній ЛРК №3, але додатково включав гідрокінезотерапію. Результати дослідження. Аналіз результатів лікування виявив покращення досліджуваних параметрів у всіх пацієнтів (покращення допплерографічних показників, збільшення силової витривалості м’язів, зменшення проявів больового синдрому, покращення якості життя), однак, у дітей кращі результати були досягнуті після ЛРК №2, а у дорослих –після ЛРК №4, що свідчило про переваги комбінованої кінезотерапії (у дітей – за методикою Євмінова, у дорослих – при поєднанні партерної та тренажерної гімнастики з   дрокінезотерапією) в комплексі відновлювального лікування.

Резюме. Проведене дослідження показало можливості підвищення ефективності відновлювального лікування хворих з нестабільністю шийного відділу хребта шляхом використання диференційованих підходів до кінезотерапії.

Реферат. Возможности кинезотерапии больных с нестабильностью шейного отдела позвоночника.

Николаева Н.Г., Довгань Е.О., Балашова И.В., Кирдолго Г.К. Изучены результаты восстановительного лечения у 163 пациентов с нестабильностью шейного отдела позвоночника. Показаны возможности повышения эффективности лечения

Abstract. Possibilities of kineziotherapy in patients with cervical instability. Nikolayeva N.G.,  ovgan E.O., Balashova I.V., Kirdoglo G.K. The results of the restorative treatment of 168 patients with cervical instability were investigated. Possibilities of kinesiotherapy were showed.

 

Ніколаєва Н.Г., Довгань О.О., Балашова І.В., Кірдогло Г.К.
ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України», м. Одеса, Україна

 

Информация на данном сайте не является руководством к самолечению!
Консультация с лечащим врачом - обязательна!