Главная Тезисы Артроскопия в травматологии и ортопедии Використання артроскопічного шва медальної патело-феморальної зв’язки у лікуванні латеральної нестабільності надколінника

Використання артроскопічного шва медальної патело-феморальної зв’язки у лікуванні латеральної нестабільності надколінника

Вступ. Біль в ділянці патело-феморального зчленуванння доволі часто зустрічається у молодих активних людей та спортсменів при фізичному навантаженні, навіть при відсутності травматичних пошкоджень в анамнезі. В більшості випадків це обумовлено біомеханічними розладами у вигляді латеральної нестабільності надколінника. Нещодавні дослідження закордонних фахівців допомогли деталізувати анатомію та біомеханку медіальних стабілізаторів надколінника. Дані структури забезпечують резистентність до латерального зміщення надколінника, причому більше 50 % припадає на медіальну пателофеморальну зв’язку, до 24% - на медіальну пателоменіскову, 13 % - на медіальну пателотібіальну та 13 % – на ретинакулюм. Таким чином показана надзвичайно важлива роль пасивних стабілізаторів, навіть при наявності ознак дисплазії у патело-феморальному зчленуванні. Дослідження авторів показує, що вивих надколінника не зустрічається при інтактній медіальній пателофеморальній зв’язціінавпаки, при перенесенній дислокації надколінника, дана структура виявляється пошкодженною у 94 % випадків.

Матеріали та методи. За період 2009-2012 рр в клініці спортивної та балетної травми виконано 27 оперативних втручань із використанням медіального шва медіальної пателофеморальної зв’язки. Середній вік пацієнтів складав 19 років. Серед них 17 жінок та 10 чоловіків.

Критерії включення були наступні:

- ретропателярний біль або інші суб’єктивні відчуття (клацання, відчуття нестабільності надколінника та ін.) при фізичному навантаженні;

- відсутність вивихів надколінника в анамнезі;

- наявність не більше однієї великої аномалії розвитку пателофеморальної зони колінного суглоба;

- гострий одноразовий вивих наколінника за умови ізольованого пошкодження медіальної патело-феморальної зв’язки та відсутності великих аномалій розвитку патело-феморальної зони.

Критерії виключення:

- багаторазові вивихи наколінника

- одноразові вивихи наколінника у поєднанні з великими аномаліями розвитку патело- феморальної зони колінного суглоба

- одноразові вивихи наколінника з ізольованим пошодженням медіальної патело- феморальної зв’язки в ділянці кріплення до наколінника.

Результати та їх обговорення. Результати лікування оцінювали через 12 місяців за функціональною шкалою Fulkerson Розподіл результатів в до- та після лікування у різних групах. Кращі результати лікування у групі пацієнтів з гострим вивихом надколінника пояснюються тим, що у дану групу ми відбирали пацієнтів з ізольованим пошкодженням медіальної пателофеморальної зв’язки без супутніх великих аномалій розвитку пателофеморального відділу колінного суглоба.

Висновки. В структурі латеральної нестабільності надколінника провідна роль в статичній стабілізації належить медіальній патело-феморальній та патело-менісковій зв’язкам, які забезпечують до 75% медіальної стабільності. У випадках гострого одноразового пошкодження даних структур метод артроскопічного шва дозволяє максимально відновити їх цілісність та функцію колінного суглоба. Також ефективний метод медіального гофрування медіальних статичних стабілізаторів при їх частковому хронічному пошкодженні та перерозтягненні, що веде до латерального зміщення надколінника та виникнення ретропателярного болю та суб’єктивних ознак нестабільності надколінника.

Коструб О.О., Засаднюк І. А., Заєць В.Б., Котюк В.Б., Блонський Р.І., Вадзюк Н.С. 
ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, м. Київ

 

Информация на данном сайте не является руководством к самолечению!
Консультация с лечащим врачом - обязательна!