Главная Тезисы Артроскопия в травматологии и ортопедии Артроскопія при травматичних ушкодженнях колінного суглоба

Артроскопія при травматичних ушкодженнях колінного суглоба

Вступ. Частота закритих ушкоджень колінного суглоба становить 60-68 % від усіх травм опорно-рухового апарата. Недосконалість та несвоєчасність діагностики гострої травми колінного суглоба стає причиною неадекватно обраної лікувальної тактики у 47 % випадків.

Мета роботи: Провести порівняльний аналіз результатів клінічних та додаткових методів досліджень і артроскопії з метою оцінки її ефективності при травматичних ушкодженнях колінного суглоба.

Матеріали та методи дослідження. В основу роботи покладено аналіз результатів клінічного обстеження та лікування 1036 пацієнтів з травматичними ушкодженнями колінного суглоба. Вік пацієнтів коливався від 13 до 75 років. Чоловіків було 762 (73,55 %), жінок – 274 (26,45 %).

Результати та їх обговорення. Проводячи рейтингову оцінку частоти травматичних ушкоджень колінного суглоба залежно від віку та статі, нами виявлено, що серед чоловіків найчисельнішою була група пацієнтів віком 20-29 (35,0 %) років, серед жінок – 40- 49 (24,3 %) років. У чоловіків діагноз ушкодження медіального меніска артроскопічно підтвердився у 510 (69,95 %) хворих. У 54 (7,42 %) випадках виявлено ушкодження латерального меніска. Часткове або повне ушкодження передньої схрещеної зв’язки діагностовано у 63 (8,64 %) пацієнтів. Травматичне ушкодження хряща – у 73 (10,02 %), комбіновані ушкодження – у 62 (6,66 %) хворих. Серед жінок ушкодження медіального меніска виявлено у 131 (63,29 %) пацієнтки. Ушкодження латерального меніска діагностовано у 19 (9,17 %) осіб. Часткове або повне ушкодження передньої схрещеної зв’язки діагностовано у 12 (5,80 %) пацієнток. Травматичне ушкодження хряща – у 31 (14,98 %), синовіальної оболонки – у 14 (6,76 %) хворих. Терміни перебування хворих у стаціонарі після хірургічної артроскопії становили 3,4 ± 1,2 дня. Розходження між клінічним та післяопераційним діагнозом виявлено у 10,56 % пацієнтів. Найбільша кількість розходжень між клінічним та артроскопічним діагнозами була у пацієнтів з комбінованими ушкодженнями колінного суглоба.

Висновки. У встановленні топічного діагнозу вирішальну роль при гострій та хронічній травмі колінного суглоба відіграє артроскопія. Впровадження малотравматичних хірургічних артроскопічних втручань на колінному суглобі дозволяє скоротити терміни перебування хворого в стаціонарі та індивідуально підібрати програму реабілітації залежно від патології.

Грубар Ю.О. 
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, Україна

 

Информация на данном сайте не является руководством к самолечению!
Консультация с лечащим врачом - обязательна!